top of page

Изобразително изкуство

профилирана паралелка

Компютърен аниматор

професионална паралелка

Компютърен график

професионална паралелка

Stationary photo

Подаване на документи
за кандидатстване онлайн:

В служебната бележка за разпределение по зали, ученикът получава входящ номер и код за достъп, с които подава заявление за участие в класирането. Ако ученикът кандидатства за професия, задължително се качва на платформата сканираното медицинско свидетелство.
Медицинският документ се прикачва сканиран във формат PDF, с максимален обем до 2 MB.

В заявлението си учениците подреждат по желание профилите и специалностите от професии. За едно желание се смята
кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище.

Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече
от една област.


Класирането се извършва централизирано от комисия в 
РУО - София в четири етапа.

Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране.

След първи етап на класиране, ако ученикът е класиран, но не по първо желание, може да не се запише, но задължително подава заявление за участие във втори етап. Желанията не се променят и не се пренареждат.

Във втория етап учениците се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание.

Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани.

Процедура

Некласираните ученици след първи етап на класиране автоматично участват във втори етап, без да подават заявление.

За трети и четвърти етап на класиране незаписаните ученици подават заявление, в което подреждат желанията си за обявените свободни места.

Ученик, класиран и незаписал се в срок, губи мястото си.

След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.

Записване

Учениците се записват в VIII клас в училището, в което са приети, като подават

следните документи:

1. Заявление до директора по образец на училището

2. Оригинал на свидетелство за основно образование

3. Оригинал на медицинско свидетелство за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални

паралелки в профилирани гимназии

Signing a Contract

НВО 7 клас

Прием в 8 клас

График на дейностите
по прием в 8 клас  
2023 - 2024 г.

Bar Chart

Минимален бал

за прием в 8 клас

Дни на отворени врати 2023 г.

Заповядайте на 10 -11 май 2023 г., 10:00 -14:00 часа, в 51. СУ "Елисавета Багряна". Ще имате възможност да се срещнете с преподаватели, да посетите арт центъра, съвременните компютърни лаборатории, да наблюдавате учебния процес и да усетите атмосферата на нашето училище мечта!

Социални медии

Имаме страници за важните неща
299585420_506935811236753_1251922413956437238_n.jpeg

Препоръки и предложения

Благодарим!

Instagram
Feed

  • Instagram

Последвайте ни

bottom of page