top of page
Екип 51 СУ.jpg

Нашият екип

Всички учители от 51 СУ са позитивни личности с умения за работа в екип и професионалисти, които непрекъснато повишават квалификацията си.

“Вярваме, че училището е място за знаещи, можещи, но и щастливи деца. Амбицирани сме непрекъснато да откриваме нови възможности и хоризонти, защото девизът ни е “Мечтаем, вярваме, постигаме.”

Асен Александров

Директор на 51 СУ "Елисавета Багряна"

Председател на Сдружението на директорите в средното образование.

Приемно време:

Вторник: 10:00 -12:00 ч.

Четвъртък: 14:00 - 16:00 ч.

  • Facebook

Заместник - Директори

Изключителни специалисти, доказали своя професионализъм.

20220915_111901_edited.jpg

Български език и литература

Човекът е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.

МО БЕЛ_edited.jpg

(Йордан Радичков)

Чужди езици

Никога няма да разбереш един език, преди да опознаеш най-малко два.

(Джефри Уиланс)

МО Чужди езици_edited.jpg

Математика

Не си въобразявайте, че математиката е трудна, неразбираема и отблъскваща за здравия разум.

Тя просто е идеална реализация на здравия разум.

(У. Томсън)

ПЕКК-Математика.jpg

Информатика и информационни технологии

20220915_105355_edited.jpg

Компютърните науки не са повече за компютри, отколкото астрономията за телескопи.

(Едсгер Дийкстра)

Обществени науки

Човекът е обществено животно.

(Аристотел)

20220915_111011_edited.jpg

Природни науки

Природата се завладява само чрез спазване на нейните закони.

(Франсис Бейкън)

ПЕКК Природни науки.jpg

Изобразително изкуство

Задачата на изкуството е да вълнува сърцата.

МО_ИИ.jpg

(Хелвеций)

Музика

Където думите се провалят, говори музиката.

(Ханс Кристиан Андерсен)

ПЕКК Музика.jpg

Физическо възпитание и спорт

20220915_105018_edited.jpg

Спортът е жизнената сила на човечеството.

(Джордж Калинеску)

Началото е най-важната част от творбата.

Начален Етап
ПЕКК Начален етап.jpg

(Платон)

Целодневна организация на учебния ден (ЦОУД)

Три важни неща има в човешкия живот: първото е да си добър, второто е да си добър и третото е да си добър.

ПЕКК ЦОУД.jpg

(Хенри Джеймс)

Подкрепа за личностно развитие

Наша основна цел в този живот е да помагаме на другите.

20220915_105726_edited.jpg

(Далай Лама)

bottom of page