top of page

Иновации

Училищата, придобили статут  "Иновативно", трябва да бъдат модел за изграждане на нов образователен пример, чрез който учениците да подобряват критичното си мислене и творческите си резултати.

51 СУ е винаги в крак с най-новите тенденции в образованието, средата и технологиите. Търси, намира, създава и използва в учебния процес иновативни практики с цел подобряване на цялостната образователна среда.

White Structure

Иновация #3

Националната училищна конференция „Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки"

През 2019 година Националната училищна конференция ,,Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки" постави началото на ежегодни срещи на преподаватели по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, човекът и природата и информатика, а от тази година и география. Целта е да се популяризират множество добри практики, които вече съществуват, като участниците  имат възможност да представят пред колеги от цялата страна своя опит, инструментариум, техники за стимулиране на интереса и креативността на учениците. Ще бъдат показани нестандартни подходи, ще се обсъждат алтернативни канали на комуникация, нови техники за преподаване в интерактивна учебна среда. Участниците във форума ще получат сборник /на хартиен носител/ с всички споделени педагогически практики. При желание от страна на участниците ще бъдат издадени удостоверения с кредити.

Иновация #2

Изграждане на 51 добродетели за 51 седмици в 51 СУ

Иновацията на училището е изградена съобразно нуждите от постоянно оптимизиране на учебно- възпитателния процес и усъвършенстване начина на управление, обучение и образователната среда. Иновативният продукт представлява стройно организирана система за преподаване на 51 добродетели.

изтеглен файл.jpeg
изтеглен файл.jpeg

Иновация #1

Проблемно-базирано обучение
ПБО

Иновацията е пряко свързана със стратегическите цели на 51 СУ за подготовка на учениците
да разбират, допринасят и успяват в бързо променящото се общество чрез развитие на
уменията на 21 век за справяне с живота.

Shadow on the Wall

Сред най-желаните

#3 неслучайно

51 СУ подготвяме децата за бъдещото им професионално развитие

bottom of page