top of page

Международни проекти

В 51 СУ вярваме, че участието на нашите ученици в международни проекти ще им помогне да се изградят като по-уверени и по-отговорни личности.

logo ECO.png

Let's be Eco-sustainAble, towards 2030

Заглавието на проекта казва на учениците да започнат „ECO-действия“, които ще имат отражение върху бъдещето, придържайки се към идеята за устойчивост при опазване на средата, в която живеем. Научавайки за природната среда чрез концепцията за „ориентирано към действие обучение“, учениците ще са мотивирани да учат и да проявяват проактивно отношение. Учениците са на възраст 11-14 години. Желаещите ще бъдат включени в клуб според техния интерес. Те ще играят активна роля в проекта. Останалите, които няма да участват пряко, ще развият информираността за важността на опазването и грижата за природната среда.

281591812_7395830070490418_3239998161928966288_n_edited.jpg

Проект „Учещи училища“ е насочен към един често срещан проблем в образователните системи на повечето европейски държави - загубата на знания и опит при пенсионирането на учителите или при смяна на работното място поради липсата на утвърдени практики за събиране, синтезиране и споделяне на знания в рамките на училището. Целта на проекта е да допринесе за подобряването на индивидуалното, екипното и организационното обучение в училищата чрез разработването на система за управление на знанието и набор от практични инструменти, интегрирани в електронна платформа.

Logo My school is cool.jpg

Основната цел на проекта „My school is cool” е изравняване на образователните възможности по майчин език, английски език, математика и науки на ученици от 11 до 13 години чрез сътрудничество между ученици с високи образователни способности и ученици с по-ниски образователни способности и подобряване на мотивацията за учене. Най-важният приоритет е учениците да придобиват и развиват знания по отношение на основните способности и ключовите компетенции.

280377936_3171799783092392_4375045421171306849_n.jpeg

The BRANDNEU project aimed to introduce its participants to the cultural heritage of Europe A number of presentations were made for the participating countries, for the European countries, Germany, France, Spain Also presentations by the participants Bulgaria for her Lithuania, Latvia In Bulgaria, many films about Bulgaria were made by the participants, which are published on a YIn Bulgaria, many films about Bulgaria were made by the participants, which are published on a YouTube channel, I attach links https://youtu.be/b3uu9KEfLww https://youtu.be/rbLEcNDy110 https://youtu.be/Oydg4qdlSBw https://youtu.be/KUwWsXI1NdE Среща в България по Еразъм – филми In Italy, they made very successful presentations on Sustainable Development in Europe by 2030In general, the project was very successful, both for students and teachers.

283755105_3189482054657498_4123272023784556308_n.jpeg

Шест училища от България, Гърция, Италия, Испания, Португалия и Румъния са включени в проекта. Учители и ученици ще бъдат част от него, като работят по различните дейности и поддържат връзка чрез eTwinning платформа, Skype, имейли и писма. Учителите ще подготвят своите ученици да дебатират на английски език по предварително зададени теми. По време на мобилностите в чужбина ще се включат в смесени отбори от представители на различните държави. Жури от ученици ще изслушва и отсъжда в полза на единия или другия отбор според убедителността на аргументите. Дебатите ще дадат възможност за практикуване на английски език, а учениците ще могат да защитават своите мнения, да оценят многообразието от идеи и да се учат да носят отговорност за думите и действията си. При мобилност в чужбина учениците ще бъдат настанени в семействата на техни връстници, участници в проекта. Визитите ще включват посещения на интересни места, забележителности и музеи.

280551136_3173668449572192_5826441715793896450_n_edited.jpg

Този проект може да бъде възможност за вас … • да подобрите английския си език или да се запознаете с нов език • да упражните и усъвършенствате компютърните си умения • да увеличите знанията си за страните участнички, като пътувате до там • да видите как живеят и учат учениците от другите страни • да създадете нови приятелства • да работите заедно с ученици от партньорските училища • да откриете нови интересни посоки за бъдещото си развитие • да се научите да работите с WEB 2.0 ИНСТРУМЕНТИ • да бъдете домакин на дете от чужбина за една седмица

bottom of page