top of page

Международни проекти

В 51 СУ вярваме, че участието на нашите ученици в международни проекти ще им помогне да се изградят като по-уверени и по-отговорни личности.

logo ECO.png

Let's be Eco-sustainAble, towards 2030

Заглавието на проекта казва на учениците да започнат „ECO-действия“, които ще имат отражение върху бъдещето, придържайки се към идеята за устойчивост при опазване на средата, в която живеем. Научавайки за природната среда чрез концепцията за „ориентирано към действие обучение“, учениците ще са мотивирани да учат и да проявяват проактивно отношение. Учениците са на възраст 11-14 години. Желаещите ще бъдат включени в клуб според техния интерес. Те ще играят активна роля в проекта. Останалите, които няма да участват пряко, ще развият информираността за важността на опазването и грижата за природната среда.

281591812_7395830070490418_3239998161928966288_n_edited.jpg

Проект „Учещи училища“ е насочен към един често срещан проблем в образователните системи на повечето европейски държави - загубата на знания и опит при пенсионирането на учителите или при смяна на работното място поради липсата на утвърдени практики за събиране, синтезиране и споделяне на знания в рамките на училището. Целта на проекта е да допринесе за подобряването на индивидуалното, екипното и организационното обучение в училищата чрез разработването на система за управление на знанието и набор от практични инструменти, интегрирани в електронна платформа.

304869517_606665997708682_2692881502579348448_n_edited.jpg

Основната цел на проекта „My school is cool” е изравняване на образователните възможности по майчин език, английски език, математика и науки на ученици от 11 до 13 години чрез сътрудничество между ученици с високи образователни способности и ученици с по-ниски образователни способности и подобряване на мотивацията за учене. Най-важният приоритет е учениците да придобиват и развиват знания по отношение на основните способности и ключовите компетенции.

283755105_3189482054657498_4123272023784556308_n.jpeg

The project aims at generating concrete objectives and results by following a double thread unifying the participating countries to strengthen, on the one hand, their socio-cultural link (which needs to be "protected" against the uncertainties generated by events such as that of the Brexit) and, on the other, their didactic innovation and promote equal training standards and high quality teaching techniques.

280377936_3171799783092392_4375045421171306849_n.jpeg

Шест училища от България, Гърция, Италия, Испания, Португалия и Румъния са включени в проекта. Учители и ученици ще бъдат част от него, като работят по различните дейности и поддържат връзка чрез eTwinning платформа, Skype, имейли и писма. Учителите ще подготвят своите ученици да дебатират на английски език по предварително зададени теми. По време на мобилностите в чужбина ще се включат в смесени отбори от представители на различните държави. Жури от ученици ще изслушва и отсъжда в полза на единия или другия отбор според убедителността на аргументите. Дебатите ще дадат възможност за практикуване на английски език, а учениците ще могат да защитават своите мнения, да оценят многообразието от идеи и да се учат да носят отговорност за думите и действията си. При мобилност в чужбина учениците ще бъдат настанени в семействата на техни връстници, участници в проекта. Визитите ще включват посещения на интересни места, забележителности и музеи.

280551136_3173668449572192_5826441715793896450_n_edited.jpg

Този проект може да бъде възможност за вас … • да подобрите английския си език или да се запознаете с нов език • да упражните и усъвършенствате компютърните си умения • да увеличите знанията си за страните участнички, като пътувате до там • да видите как живеят и учат учениците от другите страни • да създадете нови приятелства • да работите заедно с ученици от партньорските училища • да откриете нови интересни посоки за бъдещото си развитие • да се научите да работите с WEB 2.0 ИНСТРУМЕНТИ • да бъдете домакин на дете от чужбина за една седмица

bottom of page