top of page
Графичен51СУ.jpg

Компютърна графика

професионална паралелка

Компютърният график създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта. Съвместно с други специалисти той участва в създаването на рекламни материали, интернет сайтове и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния успех на проекта. Компютърният график създава и обработва изображения, както и отделни елементи за тях или ги трансформира от един формат в друг.

Информация

Първи чужд език: английски език (интензивно изучаване - 18 часа седмично)

Втори чужд език: немски език 

В учебния план са включени: графичен и WEB дизайн, изграждане на фирмен стил, предпечатна подготовка, анимация, визуални изкуства и др. 

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование: информационни технологии и изобразително изкуство.

Балообразуване: 

удвоен резултат от НВО по БЕЛ + удвоен резултат от НВО по математика + оценката от свидетелството за основно образование по информационни технологии + оценката от свидетелството за основно образование по изобразително изкуство.

Максимален бал: 500 точки 

Галерия

Преподаватели

МО_ИИ.jpg
20220915_105355.jpg

Производствена практика в Geming

Arc Аcademy е единственото място в България, където можеш да се срещнеш с най-добрите създатели на игри и анимация в Game индустрията. Радваме се, че те са наш партньор и съмишленик. През 2022/2023 учебна година се проведе производствената практика на първия випуск на професионалната паралелка по компютърна графика. Учениците се срещнаха с професионалисти в сферата, участваха в работилници за 3D и посетиха лекции по композиция,

цветознание и анатомия.

Производствена практика в Нова Тв

През 2024 г. 51. СУ "Елисавета Багряна" сключи договор за провеждане на производствена практика в Нова Броудкастинг Груп. Ученици от професионалната паралелка по компютърна графика и училищната телевизия имаха възможността да посетят новата сграда, в която ще се състои практиката, като по време на посещението разгледаха студиата, апаратните и се докоснаха до процесите, създаващи телевизионната магия.