top of page
School Supply

Прием

График за запълване на свободни места след IV етап

ВНИМАНИЕ! Само при наличие на свободни места!

График за запълване на свободни места след четвърти етап на класиране за прием на ученици в 8 клас за учебната 2023/2024 по Наредба № 10 от 2016 г. с Заповед № РД 01-1644/02.08.2023 г.

Свободни места след IV класиране за 8 клас за учебната 2023/2024 г. няма.

Files

Прием в 1 клас

Прием след 7 клас

Bar Chart

Минимален бал

за прием в 8 клас

Свободни
места

Към момента свободни места в 51 СУ "Елисавета Багряна" няма 

Прием след 7 клас

51 СУ "Елисавета Багряна" приема  в профил "Изобразително изкуство"

и две професионални паралелки със специалности

"Компютърен аниматор“ и „Компютърен график“.

Дни на отворени врати 2023 г.

Заповядайте на 10 -11 май 2023 г., 10:00 -14:00 часа, в 51. СУ "Елисавета Багряна". Ще имате възможност да се срещнете с преподаватели, да посетите арт центъра, съвременните компютърни лаборатории, да наблюдавате учебния процес и да усетите атмосферата на нашето училище мечта!

Изобразително изкуство

Първи чужд език: английски език 

Втори чужд език: италиански език 

Профилиращи предмети: информационни технологии и изобразително изкуство.

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование: български език и литература и изобразително изкуство.

Балообразуване: 

резултат от НВО по БЕЛ + резултат от НВО по математика + удвоен резултат от изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство + оценка от свидетелството за основно образование по БЕЛ + оценка от свидетелството за основно образование по изобразително изкуство. 

Максимален бал: 500 т. 

Забележка: Резултатите от НВО и изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство са в точки, а оценките от свидетелството за основно образование се приравняват към точки, както следва: 

Отличен 6 – 50 точки

Много добър 5 – 39 точки

Добър 4 – 26 точки

Среден 3 – 15 точки

Компютърен аниматор

Първи чужд език: английски език 

Втори чужд език: италиански език 

В учебния план са включени:  графичен и WEB дизайн, компютърна графика, комбинаторика и цветознание, видеотехника, кино и др.

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование: информационни технологии и изобразително изкуство.

Балообразуване: 

удвоен резултат от НВО по БЕЛ + удвоен резултат от НВО по математика + оценка от свидетелството за основно образование по информационни технологии + оценка от свидетелството за основно образование по изобразително изкуство.

Максимален бал: 500 точки 

Компютърен график

Първи чужд език: английски език 

Втори чужд език: немски език 

В учебния план са включени: графичен и WEB дизайн, изграждане на фирмен стил, предпечатна подготовка, анимация, визуални изкуства и др. 

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование: информационни технологии и изобразително изкуство.

Балообразуване: 

удвоен резултат от НВО по БЕЛ + удвоен резултат от НВО по математика + оценката от свидетелството за основно образование по информационни технологии + оценката от свидетелството за основно образование по изобразително изкуство.

Максимален бал: 500 точки 

bottom of page