top of page
Screenshot 2022-09-18 at 20.01.51.png

Вести +

Традиционно училището издава училищен вестник "Вести+", който отразява новостите, важните събития и постижения и остава като своеобразен архив за бъдещите поколения. Подготовката му се извършва от екип учители и ученици.

Wall

Брой 103

Брой 101

Брой 100

Брой 99

Брой 98

Брой 97

Брой 96

Брой 95

bottom of page