top of page

Училищен живот!

"Седмично разписание"
shkolo.png
Обедно меню
299585420_506935811236753_1251922413956437238_n.jpeg

Електронни

учебни

ресурси

Консултации

Консултациите са по утвърден

от директора график

Учебници
2023/2024
Отчети на 
ПЕКК

Отчетитете на педагогическите екипи по ключови компетентности се представят в края на всеки учебен срок, както и в края на учебната година.

Социални медии

Имаме страници за важните неща

Instagram
Feed

  • Instagram

Последвайте ни

bottom of page