top of page
Анимация51СУ.jpg

Компютърна анимация

професионална паралелка

Компютърният аниматор създава или участва в създаването на анимационни филми с рекламна, развлекателна, познавателна и други цели с помощта на компютърна техника. Компютърният аниматор проектира и разработва компютърно обработени    дву- и триизмерни изображения на обекти – хора, животни или предмети; добавя различни движения на обектите; създава околна среда; прилага визуални и аудиоефекти, говор, звук и музика.

Информация

Първи чужд език: английски език (интензивно изучаване - 18 часа седмично) 

Втори чужд език: италиански език 

В учебния план са включени:  графичен и WEB дизайн, компютърна графика, комбинаторика и цветознание, видеотехника, кино и др.

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование: информационни технологии и изобразително изкуство.

Балообразуване: 

удвоен резултат от НВО по БЕЛ + удвоен резултат от НВО по математика + оценка от свидетелството за основно образование по информационни технологии + оценка от свидетелството за основно образование по изобразително изкуство.

Максимален бал: 500 точки 

Галерия 

Преподаватели

МО_ИИ.jpg
20220915_105355.jpg

Производствена практика в Geming

Arc Аcademy е единственото място в България, където може да се срещнеш с най-добрите създатели на игри и анимация в Game индустрията. Радваме се, че те са наш партньор и съмишленик. През 2022/2023 учебна година се проведе производствената практика на първият випуск на професионалната паралелка "Компютърна графика". Те се срещнаха с професионалисти в сферата, участваха в работилници за 3D и посетиха лекции за композиция, цветознание и анатомия.

Производствена практика в Нова Тв

През 2024 г. 51. СУ "Елисавета Багряна" сключи договор за провеждане на производствена практика в Нова Броудкастинг Груп. Ученици от професионалната паралелка по "Компютърна графика" и училищната телевизия имаха възможността да посетят новата сграда, в която ще се състои практиката, като по време на посещението разгледаха студиата, апаратните и се докоснаха до процесите създаващи телевизионната магия.