top of page

Национални проекти

51 СУ работи много успешно по национални проекти с държавните и неправителствените организации.

82_1_b.jpeg

Национални програми за развитие на образованието

 • НП “Иновации в действие” - МОН 2023 г.

 • НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ - МОН 2023 г.

 • НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ - МОН 2023 г.

 • НП „Oптимизиране на вътрешната структура на персонала“ - МОН 2023 г.

 • НП „Без свободен час“ - МОН 2023 г.

 • НП „Oтново заедно“ - МОН 2023 г.

 • НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ - МОН 2023 г.

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

51. СУ "Елисавета Багряна" участва в НП "Заедно в изкуствата и спорта" през учебната 2022/2023 г и 2023/2024 г. 

За 2024/2025 учебна година педагогическия съвет одобри участието в програмата в следните направления:

 • Филмово изкуство 

 • Изящни изкуства

 • Танцово изкуство - съвременни танци и улични стилове

 • Волейбол

 • Баскетбол

 • Футбол

Проект на 51 СУ

НУК "СПОДЕЛЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ"

През месец март 2019 г. 51 СУ организира и проведе първа по рода си конференция за споделяне на практики между учители по природни науки. В нея взеха участи 127 педагози от цялата страна.

305597900_5184231841688327_5739340001824621283_n_edited.jpg

STEM училищна среда

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” - изграждане на компютърна лаборатория - МОН 2021

"Училище на бъдещето"

През 2018 г. в 51 СУ беше официално открит центърът по природни науки "Еврика", включващ кабинети по биология, химия, физика, география с лаборатории, 2 кабинета по математика, 3 фоайета-кътове за четене и 6 санитарни помещения.

DSC_0113.JPG-90p.jpg

"Иновации в действие" 2023/24

През учебната 2022/2023 година 51. СУ "Елисавета Багряна" участва в НП "Иновации в действие" заедно с СУ "Васил Левски" гр. Брезник, ПМГ "Академик Иван Гюзелев" гр. Габрово, ППМГ " Добри Чинтулов" гр. Сливен

"Иновации в действие" 2022/23

През учебната 2022/2023 година 51. СУ "Елисавета Багряна" участва в НП "Иновации в действие" заедно с ПМГ "Академик Иван Гюзелев" - гр. Габрово, СУ „Васил Левски“ - гр. Брезник, ППМГ „Добри Чинтулов“ - гр. Сливен Ние бяхме домакини на другите три училища на 22, 23 и 24 март 2023 г.

"Иновации в действие" 2021/22

През учебната 2021/2022 година 51. СУ "Елисавета Багряна" участва в НП "Иновации в действие" заедно с 7. СУ „Кузман Шапкарев“ - гр. Благоевград, Спортно училище „Св. Климент Охридски“ - гр. Враца и СУ „Христо Ботев“ - гр. Враца. Ние бяхме домакини на другите три училища на 27, 28 и 29 юни 2022 г.

bottom of page