top of page
78191322_3275401525866647_4347923903457263616_n.jpg

Училищна 
среда

Арт център, кътове за отдих, свободен Wi-Fi, парк и параклис са само част от уютната и иновативна училищна среда.

176891723_5358664050873707_430768933523952015_n_edited_edited.jpg

Аз      51 СУ

Всяко училище има своя уникален почерк и стил. Тази табела стана символ на училището, на която се радват цялата училищна общност и гражданите на квартала. 

viber_изображение_2021-06-08_21-44-12.jpg

Кътове за отдих

В сградата на училището ни са разположени добре устроени кътове за четене и отдих. В тях учениците могат да намерят много книги със свободен достъп.

Биоферма

В биофермата на 51 СУ се отглеждат зеленчуци в добре подредена оранжерия, а в близост до нея живеят няколко кокошки, за които ежедневно се грижат ученици и учители.

Арт център

Обикновените в миналото кабинети по изобразително изкуство и прилежащите им общи пространства бяха превърнати през 2019 г. в своеобразна арт галерия и място за творчество, красота и талант.