top of page
51_СУ_Елисавета_Багряна

История

Кратка
история

51 СУ е открито през 1961 г. като основно училище. Директор е госпожа Мария Георгиева. Обучават се 632 ученици. През 1970 г. приема името „Васил Демиревски“. През 1991 г. с решение на МОН 51 ОУ става СОУ с профилирано изучаване на изобразително изкуство. Променя се името му – „Елисавета Багряна“. Директор е госпожа Траянка Райкова. Започва прием на паралелки с интензивно изучаване на френски и английски език. 

От 2004 г. директор на училището е господин Асен Александров. Открива се паралелка с профил ,,Информационни технологии”. Ремонтирани и основно оборудвани са 3 компютърни кабинета. Целият колектив преминава курс на обучение за начална компютърна грамотност. Впоследствие броят на компютърните зали се увеличава. Коридорите се превръщат в картинни галерии с творби на учениците от 51 СУ. Учебната среда е облагородена с богато озеленяване. 

През 2012 г. в двора е построен параклисът „Св. Пимен Зографски“. Светецът е покровител на зографите и художниците. Архитектурният проект и изграждането на параклиса се осъществяват чрез дарения на родители, а интериорът е дело на ученици и учители. През 2018 г. в училището е открито новото ремонтирано северно крило на сградата - център по природни науки с модерни кабинети и лаборатории по математика, биология, химия, физика и география, както и кътове за отдих и самоподготовка на учениците. През 2020 г. към този център са добавени 2 компютърни лаборатории.

През 2019 г. е проведена Първата Национална Училищна Конференция „Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки“. Участие вземат учители от цялата страна. 

51 СУ участва в множество проекти по програма „Еразъм“, програма „Фулбрайт“ (за помощник-учители от САЩ), фондация „Бест“ и др. Сътрудничи с института „Конфуций“ и предлага обучение по китайски език за желаещите ученици от 2 до 12 клас.

През учебната 2019/ 2020 година 51. СУ ,,Елисавета Багряна" придобива статут на Иновативно училище с решение на МС. Проблемно-базираното обучение дава възможност за прилагане на наученото по различните учебни предмети в реални ситуации. През същата учебна година започва прием в нова професионална паралелка - ,,Компютърен график“. От учебната 2022/2023 година, след ново кандидатстване, иновацията на 51 СУ е „Изграждане на 51 добродетели за 51 седмици в 51 СУ“, с цел прилагането на човешките добродетели, формирането на достойни личностни качества и привличането на повече родители като партньори в училищния живот.

 

Пандемията от Ковид-19 наложи обучението да се провежда и в електронна среда от разстояние чрез Google Workspace For Education. Въпреки необичайното приключване на учебната година учениците от 7 и 12. клас полагат успешно своите изпити (НВО и ДЗИ) и за поредна година постигат резултати, по-високи от средните за страната.

През годините в 51. СУ са създадени различни традиционни дейности като Дни на ,,Отворените врати“ и „Родител учител за един ден“ с цел активно приобщаване на родителите. Създадени и работещи са Обществен съвет, Училищно настоятелство, Ученически съвет и Родитело-учителски сдружения. Издава се училищен вестник. „Вести +”, работи училищна телевизия „TV51“, а от 2021 г. и училищно радио, което звучи преди започването на двете смени и в междучасията. Всяка година се организират ученически изложби. Тържествено се отбелязват празници и се провеждат коледни и великденски благотворителни базари. Ежегодно на 9 май се провежда Ден на ученическото самоуправление. 

Летописна книга

Летописната книга се води от 1961 г. до днес.

bottom of page