top of page

Веселин Стефанов

д-р инж_edited.webp

Заместник-директор
по административно-стопанска дейност
Преподавател по предприемачество

Д-р Веселин Стефанов има придобита ОКС „Бакалавър“ в специалност „Индустриален мениджмънт и стопанско управление“, както и ОКС „Магистър“ в специалност „ Мениджмънт и стопанско управление“, също така ОКС“ Магистър“ в специалност „ Учител по общотехнически и специални предмети“. Колегата защити дисертационен труд на тема: „Оптимизиране на организацията и управлението на образователната институция – фактор за демократизирането й“ през 2018 г. по докторска програма „Организиране и управление на информационни процеси“.

 

Д-р Стефанов има публикувани една монография на тема „Образователен мениджмънт и хуманизиране на взаимоотношенията в училище“ и седем научни публикации в областта на образователния мениджмънт. Създател е на автореферат на тема: „Мениджърските функции на училищния директор в условията на засилваща се училищна автономия и хуманизацията на взаимоотношенията в училище“.

 

Освен висок образователен ценз колегата има шестгодишен опит като ръководен кадър в училището и предишен опит като преподавател в катедра „Икономика и стопанско образование“ на ХТМУ – София.

 

През последните години придобива и множество сертификати след различни обучения, свързани с работата му в училището. В своята дейност в училище, както с ученици, така също и с целия персонал, Веселин Стефанов показва високо ниво на лидерски и управленски умения за разрешаване на различен тип ситуации. Успешно участва в организирането и воденето на инициативи с Училищното настоятелство, Обществения съвет към 51. СУ „ Елисавета Багряна“.

 

Колегата има съвместна спечелена обучителна програма към МОН от 2019 година на тема: „ Мениджърски подходи и техники за работа с външни или училищни организации, подпомагащи дейността на училищната институция“.

bottom of page