top of page

Антоанела

Славейкова

АнтоанелаСлавейкова.webp

Заместник-директор по учебна дейност
и национални и международни проекти Преподавател по английски език

Философията на преподаване

Да създава позитивно отношение към преподавания предмет.

Да използва драматизацията като забавен начин за упражняване на фрази и речеви конструкции.

Да мотивира учениците за учене чрез използване на интерактивни и иновативни методи.

“Those who know, do.
Those that understand, teach.” 
                                           Aristotle

"Тези, които знаят,  действат.

Тези, които разбират, преподават. “

                                                Аристотел

Трудов стаж

0т 2019 г. до момента

51 СУ Елисавета Багряна“

Директор по УД в Начален етап и отговаря за управление на проекти Еразъм+

2012 г. -  2019 г.

51 СУ Елисавета Багряна“

Учител по английски език 1-7 клас

2003 г. - 2012 г.

51 СУ Елисавета Багряна“

Начален учител по английски език

1995 г. – 2003 г.  

51 СУ Елисавета Багряна“

Начален учител

1987 г. – 1995 г.  

Езикова гимназия „Петър Богдан” - Монтана

Учител и преподавател по философия в 12 клас и специални предмети за УПК “Учители по английски език”

Образование

05.10.2012 г.

СУ “Св. Климент Охридски”

Получава професионална квалификация- “Учител по Английски език и литература”

21.11.2002 г

СУ “Св. Климент Охридски”

Получава професионална квалификация- “Учител по ранно чуждоезиково обучение по английски език”

31.01.1992 г

Висша школа за мениджъри ИКО Интелект

Получава квалификация Мениджър

1987

СУ “Св. Климент Охридски”

Завършва педагогика и философия

1979

”Хр. Михайлов”-

 град Монтана

Завършва гимназия

Квалификация

20.10.1999г. – Получава пета квалификационна степен за начален учител в ДИУУ .

2006г. – Преминава професионално обучение за “Компютърна грамотност –първо ниво” в Частен Професионален Колеж “Евклид”.

14-28.03.2008г. -Участва в 14 дневен курс по програма Коменски “ English in the Primary Room” проведен в The English Language Center – Brighton & Hove, Великобритания.

06-17.09.2010г. - Участва в 14 дневен курс по програма Коменски „Professional Development” в Oxford House College -  Лондон, Великобритания.

07.11.2011г – Получава пета професионално-квалификационна степен за учител по английски език в ДИУУ.

14-25 април 2014. – Участва в обучение по програма Коменски на тема “Methodology Revisited, Revitalised & Re-energized for Primary level” в Малта.

2014 г. октомври  - Участва в курс на програма Еразъм+ КД1 “Best Practices Benchmarking” във Финландия и Естония.

2015г. март – Преминава обучение в курс на програма Еразъм+ “Tap-Swipe-Pinch” – iPad and Android tablets changing the way to learn and teach“ в Беналмадена, Испания.

25.07 – 05.08, 2016г. – Преминава обучение по програма Еразъм+: „CLIL-Content and Language Integrated Learning“ в Дъблин, Ирландия.

2017г.  март – Участва в структурна визита в училища в Исландия по програма Еразъм+

31.11.2017г. – Получава четвърта квалификационна степен за учител по английски език ДИУУ

31.05 -03.06.2018 г. – Участва в eTwinning семинар “United in Cultural Diversity” в Прага

2018г. декември – Получава диплом за сертифициран Google Educator Level1.

22 -27 юли 2019г. - Участва в курс „Bring Your Classroom to Life: Learn to Teach English and Other Languages with Drama“,  Флоренция, по проект „Бъди уникален, бъди международен“ на програма Еразъм+.

2019 г. октомври - Участва в Структурна визита в училища в Стокхолм, Швеция по програма Еразъм+.

2021 г. – Получава трета квалификационна степен с дипломна работа на тема: „Управление на проекти “Еразъм+” в 51.СУ„Елисавета Багряна”

Участва в написването и управлението на проекти Коменски и Еразъм+

2020-2022

“Learning schools”

2020-2022

“My school is cool” (Poland, Romania, Turkey, Bulgaria)

2019-2021

“Successful Futures Together” (United Kingdom, Italy, Greece, Spain, Bulgaria)

2019-2021

“Digital Town” (Turkey, Poland, Romania, Croatia, Bulgaria)

2019-2021

“Let's be Eco-sustainAble, towards 2030” (Cyprus, Italy, France, Spain, Portugal,  Bulgaria)

2019-2021

“DEBATING across Europe for Life Skills”(Greece, Italy, Portugal, Romania, Spain, Bulgaria)

2019-2020

“BE Unique, BE International“

2018-2020

“E-STAFF" European Student Amateur Film Festival” (France, Italy, Spain, Poland, Bulgaria)

2017-2020

“Wonderful world of Words” (Estonia, Bulgaria, Greece, Italy, Lithuania, Portugal, Turkey)

2017-2019

“3Ducation through cultural voyages” (Czech Republic, Bulgaria, Italy, Germany)

2017-2019

“WEB 2.0 EDUCATION TEHNOLOGIES - (WET) (Bulgaria, Turkey, Italy)

2016-2018

“Water a Way to a Better Life” (Portugal, Belgium, Greece, Italy)

2016-2017

“SEAL for Innovation”

2015-2017

“E Tools For E-Schools” (Bulgaria, Crete, Italy)

2014-2015

“Smart teachers with smart devices”

2011-2013

“One more place at the table or know each other through food”

bottom of page