top of page

Отчети на ПЕКК

Всички учители от 51 СУ са позитивни личности с умения за работа в екип и професионалисти, които непрекъснато повишават квалификацията си.

“Вярваме, че училището е място за знаещи, можещи, но и щастливи деца. Амбицирани сме непрекъснато да откриваме нови възможности и хоризонти, защото девизът ни е “Мечтаем, вярваме, постигаме.”

Отчетитете на педагогическите екипи по ключови компетентности се представят в края на всеки учебен срок, както и в края на учебната година.

Годишен отчет 2022 2023 ПЕКК Музика
Годишен отчет на МО Природни науки 2022 2023
ОТЧЕТ MO 2 Matematika 2022 2023
Отчет 1 срок 2022 2023 ПЕКК СПОРТ
Годишен ттчет на ПЕКК БЕЛ - 2022/2023
Отчет 2 срок 2022 2023 ПЕКК  СПОРТ
МО ИТ първи срок 2023 г
Годишен отчет 2022 2023 ПЕКК Гражданско образование и предприемачество
Отчет 2 срок  2022 2023 ПЕКК Чужди езици
bottom of page