top of page

Отчети на ПЕКК

Всички учители от 51 СУ са позитивни личности с умения за работа в екип и професионалисти, които непрекъснато повишават квалификацията си.

“Вярваме, че училището е място за знаещи, можещи, но и щастливи деца. Амбицирани сме непрекъснато да откриваме нови възможности и хоризонти, защото девизът ни е “Мечтаем, вярваме, постигаме.”

Отчетитете на педагогическите екипи по ключови компетентности се представят в края на всеки учебен срок, както и в края на учебната година.

МО ЦОУД I срок
01:51
5 Отчет 2 срок  2022 2023 ПЕКК Чужди езици
09:20
5 Отчет 1 срок  2022 2023 ПЕКК Чужди езици
07:06
Годишен отчет на МО Природни науки 2022 2023
08:05
11 Отчет 2 срок 2022 2023 ПЕКК  СПОРТ
06:16
11 Отчет 1 срок 2022 2023 ПЕКК СПОРТ
08:09
МО начален II срок
08:24
Отчет   I срок 2022 2023 ПЕКК Начален етап
08:56
10 Годишен отчет 2022 2023 ПЕКК Музика
05:44
bottom of page