top of page

Съвмесна акция на 51.СУ и Български младежки червен кръст (БМЧК).


На 17.10 от 12:40 се постави началото на съвместната акция на 51.СУ с Български младежки червен кръст (БМЧК). 6'г'и 7'г' клас успешно преминаха лекцията, като активно се включиха в дискусиите, забавляваха се и учеха.
Последни публикации

Виж всички
bottom of page