top of page

"Успешни на езиков сертификат"

Езиков свят 10 - 12 клас


Описание на клуба

Основната цел на клуба е да подготвя ученици, желаещи да се явят на сертификатните изпити Кеймбридж.


bottom of page