top of page

Туризъм

Колективни спортове 11.Б и 9.Б клас


Описание на клуба

Организиране на практични дейности чрез контакт с природата. Формиране на физически умения опазване на околната среда.


bottom of page