top of page

ТВ "51"

Техника и технологии 9 - 11 клас


Описание на клуба

Училищния живот има своята динамика и в хода на ежедневието умело събираме информация от различни инциативи. Обект на вниманието на ТВ 51 са иновациите в които училището участва, открити и интердисциплинарни уроци, изложби, спортни събития и вскички изяви, които са част от училищния живот. Редактори, сценаристи, дизайнери, монтажисти и режисьори са нашите роли.


bottom of page