top of page

Приказен свят

Развитие на въображението - моделиране, творчество, игра и памет 1В клас


Описание на клуба

Всички обичаме приказките. Това е нашето време с учениците, посветено на приказките, на героите в тях, на техните постъпки, премеждия, приятелства, неприятности и победи. Всички заедно ставаме активни читатели, откриваме поуката в приказката, усъвършенстваме четивна техника, разказваме, преразказваме или съчиняваме. Понякога посещаваме театър или самите ние сме актьорите. Четем приказки или сами ги създаваме. Защото всяка приказка ни учи на различни добродетели. И във всяка приказка доброто побеждава злото!


bottom of page