top of page

Клуб "Българи"

Институционални знания и култура 5 - 7 клас


Описание на клуба

Клубът има задача да формира историческо мислене в своите участници,а също да ги накара да отговорят на редица интересни въпроси свързани с историята,да правят презентации ,да водят беседи и да формират ораторски умения.


bottom of page