top of page

Знам и мога

Развитие на въображението - моделиране, творчество, игра и памет 1.Б клас


Описание на клуба

Стимулиране на децата за нови знания и умения- създаване на правила за ползване на различни видове материали. Създаване на интерес за работа и творчески изделия. Стимулиране на познавателните способности на детето на база усвоени знания и тяхното непрекъснато обогатяване.


bottom of page