top of page

„Вести +“ – училищен вестник

Хуманитарни познания 8-10 клас


Описание на клуба

Вести + е мястото където учениците изразяват мнението си по актуални въпроси и теми, отбелязват събитията случващи се в училище, заявяваме позиция си и обръщаме внимание на всичко хубаво случващо се в общността 51. СУ “Елисавета Багряна. Той повишава нивото на ученическата самоинициатива, защото под менторството на преподавателите, учениците са тези, които създават вестника. Първият брой на училищния вестник “Вести+” е издаден през 2007 година.


bottom of page