top of page

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИТЕ!Писмо до родителите от РУО – София-град и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от Националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2023/2024 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2024/2025 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.
Писмо до родителите 7 клас 2024
.docx
Изтегляне на DOCX • 36KB


График на дейностите 7 клас 2024
.docx
Изтегляне на DOCX • 23KB

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page