top of page

ПРОЕКТ ,,Иновации в действие” - град Гоце Делчев

Актуализирано: 6.03
ДНЕС ЗАПОЧНА СРЕЩАТА ПО ПРОЕКТ ,,Иновации в действие”, модул 1 и 2 ,,Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации”. Домакините от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „П. К. Яворов“, град Гоце Делчев радушно приеха представителите на 4 училища – Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ - Ямбол; 51 СУ ,,Елисавета Багряна’’ - гр. София, Професионална техническа гимназия ,, Цар Симеон Велики” - гр. Търговище. В рамките на опознавателната среща между представителите на училищата г-н Ангел Живков – директор на гимназията - домакин запозна гостите със стремглавото развитие на училището от встъпването му в длъжност до момента. Представи своя сплотен и работещ колектив. След запознанството започнаха първите срещи по направления. Колегите показаха STEM центровете и работата на учениците в тях. Започна обмяната на добри практики, която продължи до късния следобед.

В утрешния 8 февруари 2024 година училищата – партньори на гимназията, както и директори и учители от област Благоевград, родители и партньори, общественици, граждани, експерти от МОН и РУО, ще имаме възможност да се запознаем с дейността на ПГ по МСС „П. К. Яворов“ в областта на иновациите. Очаквайте още новини от гостуването ни в Гоце Делчев.
Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page