top of page

Покана за участие в Еразъм+

Актуализирано: 23.01


Pokana-za-uchastie-v-Erasmus+-2023-2024-51-SU

Покана за участие в проект №2023-1-BG01-KA121-SCH-000123142 на програма Еразъм+  


Скъпи ученици,

Каним Ви да се включите в проект на програма Еразъм+ № 2023-1-BG01-KA121-SCH-000123142

Проектът предвижда мобилност в училище/лицей в Палермо: I.I.S. "V. Ragusa O. Kiyohara – F. Parlatore" Palermo | Liceo Artistico – Istituto Tecnico с цел наблюдение/участие в часове по изобразително изкуство и компютърна графика, както и посещения на музеи и галерии.


Период на мобилността: 11-15 март 2024 г.

Брой ученици: 10


Този проект ще бъде възможност за вас:

 • да подобрите английския си език;  

 • да научите интересни техники за рисуване;

 • да придобиете опит за създаването на компютърни графики и анимации; 

 • да натрупате впечатления и знания за историята и културата на Палермо и други градове в Сицилия, както и за изкуството на италианските творци; 

 • да посетите музеи и галерии;

 • да видите как живеят, учат и творят учениците от училището домакин;

 • да създадете нови приятелства; 

 • да откриете нови интересни посоки за бъдещото си развитие;


Общи изисквания за кандидатстване:

 1. Ученик/чка от 51.СУ „Елисавета Багряна“ от IX или X клас с профил Изобразително изкуство, Компютърен аниматор или Компютърен график;

 2. Успех от предходна учебна година над Много добър 5,00;

 3. Липса на наказания за предходна учебна година;

 4. Възможност за пътуване и отсъствие от България за 7 дни;

 5. Не е желателно повторно участие на ученик в проекти по програма „Еразъм+” /предимство ще имат нови участници/;


Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе в три етапа:

I. Етап – ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ ДО 11.01.2024 г. 

 • Попълнена форма за участие/попълва се онлайн и не се подава на хартия/ https://shorturl.at/gstvy 

 • Заявление за участие по образец /прикачва се към формата/ 

 • CV – на английски или български език /прикачва се към формата/

 • Мотивационно писмо за участие в мобилността на български език - минимум 1800 знака и до две страници. /прикачва се към формата/

 • Среден успех за 2022/2023 учебна година над Много добър 5,00 

 • Минимална оценка по английски език за 2022/2023 учебна година Много добър 5,00 или сертификат, удостоверяващ ниво на владеене на езика най-малко В1+ /сертификата се прикачва към формата/

Всички прикачени файлове трябва да бъдат наименувани с името на документа и име и фамилия на ученика


II. Етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 • Посочените документи се подават към форма за участие до 11. 01. 2024 г.

Комисията ще направи предварителен подбор по подадените документи за кандидатстване и ще допусне до интервю само кандидатите, отговарящи на общите изисквания.

 • Избраните кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто.


III. Етап – ИНТЕРВЮ 

Ученикът отговаря на въпроси на комисията, свързани с неговата лична мотивация за участие в проекта, силните и слабите му страни, комуникационни умения и др. 

Окончателният състав на групата за участие в мобилността по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто.

 • Одобените кандидати попълват декларация за съгласие, подписана от родител /по образец/ 


* КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:

1. Подадени в срок пълен комплект документи за участие в проекта;2. Отговаря на изискванията;3. Добра аргументация за участие, изразена в мотивационното писмо;4. Изразено сериозно отношение към  дейностите по проекта и по неговото разпространение;5. Комуникативност;6. Креативност;7. Възможност за изявяване и презентиране пред публика;8. Ученици, които показват напредък и положително развитие в учебните и извънкласни дейности.9. Ученици, които с поведението си допринасят за добрия имидж на училището и спазват установените правила.10. Владеене на английски език на комуникативно ниво.


*** Критериите са обсъдени и утвърдени на заседание на екипа на проекта.

*** Допълнителна информация:


 • Проектът финансира пътни разходи, настаняване и храна. 

 • Родителите осигуряват средствата за лични разходи.

 • След закупуване на билети за пътуванията, родителите гарантират участието на ученика, с подписването на декларацията за съгласие. В противен случай възстановяват сумата за неизползваните билети.

 • Родителите подготвят документите на учениците – международен паспорт и нотариално заверена декларация за съгласие, подписана от двамата родители за извеждане на лице под 18 години от страната.

Успех на всички кандидати!

Екипът на Еразъм +   


 

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page