top of page

51 СУ - отново иновативно

Актуализирано: 26.10.2022 г.


51 добродетели за 51 месеца в 51 СУ "Елисавета Багряна".

За втори пореден път училището ни спечели титлата "Иновативно училище". Новата иновация е пряко свързана с мисията, визията, ценностите и стратегическите ни цели. Тя ще спомогне за обучение в дух на позитивност, толерантност, уважение и сътрудничество. Ще осигури среда, в която учениците да се изградят като успешни, състрадателни и етични личности. Ще подобри отношенията между учители, ученици и родители.

Приоритет на иновацията ще бъде откриването и прилагането на човешките добродетели, формирането на достойни личностни качества и присъединяването на повече родители като партньори в училищния живот.

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page