top of page

Проект "Еразъм+" за следващите 7 години в 51 СУ


Чудесната новина от последните минути е, че 51 СУ печели 7 годишна акредитация по проект "Еразъм+". Всяка година 40 ученици и 8 учители могат да посещават различни страни от Европейския съюз за обмен на добри практики.

Резултатите от селекция на кандидатурите за „Еразъм“ акредитация, подадени по покана за кандидатстване към 19.10.2022 г.,сектор „Училищно образование“.


 

Информацията може да проверите тук:

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page