top of page

Иновативно училище

Училищата, придобили статут  "Иновативно", трябва да бъдат модел за изграждане на нов образователен пример, чрез който учениците да подобряват критичното си мислене и творческите си резултати.

Иновация #2

Изграждане на 51 добродетели за 51 седмици в 51 СУ

Иновацията на училището е изградена съобразно нуждите от постоянно оптимизиране на учебно- възпитателния процес и усъвършенстване начина на управление, обучение и образователната среда. Иновативният продукт представлява стройно организирана система за преподаване на 51 добродетели.

изтеглен файл.jpeg
изтеглен файл.jpeg

Иновация #1

Проблемно-базирано обучение
ПБО

Иновацията е пряко свързана със стратегическите цели на 51 СУ за подготовка на учениците
да разбират, допринасят и успяват в бързо променящото се общество чрез развитие на
уменията на 21 век за справяне с живота.

bottom of page