top of page
78191322_3275401525866647_4347923903457263616_n.jpg

Креативни
практики

51 СУ е училище на бъдещето, което провокира креативност, споделя знания и практики и винаги се развива.

viber_изображение_2021-06-08_21-44-12.jpg

Кътове за отдих

В сградата на училището ни са разположени добре устроени кътове за четене и отдих.

Био ферма

В нашата Био Ферма отглеждаме сами заленчуците в добре подредена оранжерия, а в близост до нея се грижим за няколко кокошки, които ежедневно ни даряват с яйчица.