top of page

Традиции и обичаи

Сценични и танцови изкуства 7 клас


Описание на клуба

"Обучението има за цел да заинтригува и провокира интереса на учениците. Да ги запознае в дълбочина с българския музикален фолклор, традициите и обичаите като се изучават нови български народни песни характерни за различните обичаи и области. Основните занимания са свързани главно с изучаване на календарните и семейно-родовите празници и обичаи, които съставляват важна част от традиционната празнично- обредна система на българите."


bottom of page