top of page

"Спорт и забавни игри"

Колективни спортове 4.А,В,Г клас


Описание на клуба

Развива двигателни умения и качества. Сплотява и спомага за работа в екип /отбор /. Изгражда в децата характер, дисциплина, отговорност, съпричастност и спортен стимул за победа, здравословно хранене. 5 клас


bottom of page