top of page

Подготовка за НВО, олимпиади и красотата

Езиков свят 8 - 10 клас


Описание на клуба

Участниците в клуба ще придобият умения за успешно справяне с НВО и олимпиадите по чужд език. Откриват богатството в разнообразието и нюансите на английския език.


bottom of page