top of page

Обработка на аудио и видео файлове

Образование за утрешния ден


Описание на клуба

Практически работят по няколко музикални изпълнения. Научават се да изрязват, смесват и коригират звукови файлове. Практически работят по няколко музикални изпълнения. Втората част е за работа с видео програми. Научават се да създават, коригират и добавят ефекти към видео файлове. Работят върху записи от открити уроци на наши колеги.


bottom of page