top of page

Народни традиции, танци и обичаи

Сценични и танцови изкуства 5.Б клас


Описание на клуба

Възраждането на интереса и обичта на учениците към народните традиции, обичаи и танци е основната цел на клуба по " Народни традиции и танци" . В часовете децата ще имат възможността да се докоснат до красотата на българския фолклор, ще разширят своята осведоменост за народната култура . Това ще спомогне за изграждането на тяхното емоционално - естетическо и нравствено възпитание. Чрез танците, които учениците ще изучат ще се развие техният метро - ритмичния усет.


bottom of page