top of page

Мога да се справя

Развитие на въображението - моделиране, творчество, игра 4.Б клас


Описание на клуба

Ще развиваме уменията за работа с тестови езикови и математически задачи, четене с разбиране, развиване на логическо мислене, въображение и памет.


bottom of page