top of page

Знам и мога повече

Развитие на въображението - моделиране, творчество, игра и памет 4.Г клас


Описание на клуба

Цел на заниманията в клуба е да надградят придобитите до момента знания, да се развият уменията за работа с тестови математически и езикови задачи, за четене, разбиране и творчество; развитие на логическото мислене, въображението, паметта и волята.


bottom of page