top of page

Да успяваме заедно

Психология на общуването 4.А клас


Описание на клуба

Като използват съвременните средства за учене и интерактивни приложения, учениците да затвърждават и разширяват познавателните си умения по БЕЛ и математика и да прилагат на практика наученото със самочувствието на знаещи и можещи личности.


bottom of page