top of page
School Supply

Прием

Прием 1 клас

Прием 7 клас

Bar Chart

Минимален бал

за прием в 8 клас

Свободни
места

Към момента свободни места в 51 СУ "Елисавета Багряна" няма 

Прием след 7 клас

51 СУ "Елисавета Багряна" приема  в профил "Изобразително изкуство"

и две професионални паралелки със специалности

"Компютърен аниматор“ и „Компютърен график“.

Дни на отворени врати 2023 г.

Заповядайте на 10 -11 май 2023 г., 10:00 -14:00 часа, в 51. СУ "Елисавета Багряна". Ще имате възможност да се срещнете с преподаватели, да посетите арт центъра, съвременните компютърни лаборатории, да наблюдавате учебния процес и да усетите атмосферата на нашето училище мечта!

Изобразително изкуство

Първи чужд език: английски език 

Втори чужд език: италиански език 

Профилиращи предмети: информационни технологии и изобразително изкуство.

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование: български език и литература и изобразително изкуство.

Балообразуване: 

резултат от НВО по БЕЛ + резултат от НВО по математика + удвоен резултат от изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство + оценка от свидетелството за основно образование по БЕЛ + оценка от свидетелството за основно образование по изобразително изкуство. 

Максимален бал: 500 т. 

Забележка: Резултатите от НВО и изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство са в точки, а оценките от свидетелството за основно образование се приравняват към точки, както следва: 

Отличен 6 – 50 точки

Много добър 5 – 39 точки

Добър 4 – 26 точки

Среден 3 – 15 точки

Компютърен аниматор

Първи чужд език: английски език 

Втори чужд език: италиански език 

В учебния план са включени:  графичен и WEB дизайн, компютърна графика, комбинаторика и цветознание, видеотехника, кино и др.

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование: информационни технологии и изобразително изкуство.

Балообразуване: 

удвоен резултат от НВО по БЕЛ + удвоен резултат от НВО по математика + оценка от свидетелството за основно образование по информационни технологии + оценка от свидетелството за основно образование по изобразително изкуство.

Максимален бал: 500 точки 

Компютърен график

Първи чужд език: английски език 

Втори чужд език: немски език 

В учебния план са включени: графичен и WEB дизайн, изграждане на фирмен стил, предпечатна подготовка, анимация, визуални изкуства и др. 

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование: информационни технологии и изобразително изкуство.

Балообразуване: 

удвоен резултат от НВО по БЕЛ + удвоен резултат от НВО по математика + оценката от свидетелството за основно образование по информационни технологии + оценката от свидетелството за основно образование по изобразително изкуство.

Максимален бал: 500 точки 

Социални медии

Имаме страници за важните неща
bottom of page