top of page

Конкурс "Ученик за един ден!"

Актуализирано: 26.10.2022 г.



51 СУ "Елисавета Багряна" организира конкурс, на основание чл.111 от ПД и в сътрудничество с Училищното настоятелство, за родители на учениците от Начален етап 1- 4 клас - "Един ден ученик в училище".


В конкурса може да участва всеки, кой


то иска да предизвика себе си и да издържи цял учебен ден в училище като ученик - учебни часове, междучасия, обяд в стола, занималня.


В края на деня, в кратко Есе да опише преживяванията и впечатленията си!


Ще има награди!

Първо място - 100 лв.

Второ място - 70 лв.

Трето място - 50 лв.


Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page