top of page

Клуб „Театър“

Боряна Кукушева Клас - 7 Брой часове - 66 Театрален клуб - Заниманията са свързани с развитие на актьорското майсторство на учениците, развитие на паметта и техники за запомняне. Децата разработват етюди и игрови ситуации, с които развиват своето въображение и влизат в различни роли. Музиката и танца също присъстват в уроците.

Вече сте участник? Влизане

bottom of page