top of page

Клуб „Театър“

Маргарита Дашева Клас - 2 Брой часове - 58 Подобряване на четивната техника и езиковите умения; С изразните средства на театъра да се развие комуникативна компетентност на роден език; Да се изградят умения за учене, инициативност и работа в екип. Усъвършенстване на четивната техника чрез различни методи на четене; Развиване на умения за правилна дикция и интонация; Трениране на паметта чрез разучаване на текстове; Изграждане на умение за въздействие върху аудитория чрез подходящо сценично поведение

Вече сте участник? Влизане

bottom of page