top of page

Приказен свят

Елена Димитрова Клас - 4 Брой часове - 62 Всички ние обичаме приказките. А това е нашето време, посветено на приказките, на героите в тях, на техните постъпки, премеждия, приятелства, неприятности и победи. Всички заедно откриваме качествата на героите, поуката в приказката, усъвършенстваме четивната си техника, разказваме, преразказваме или съчиняваме. Понякога посещаваме театър или самите ние сме актьорите. Четем приказки или сами ги създаваме. Защото всяка приказка ни учи на различни добродетели. И във всяка приказка доброто побеждава злото!

Вече сте участник? Влизане

bottom of page