top of page

Туризъм

Мимоза Първина 6 клас Подобряване на физическите качества на учениците чрез осъществяване на преходи до различни туристически обекти. Възпитаване на любов към природата и опазване на околната среда. Опознаване на забележителностите на Природен парк Витоша и околността. Посрещане на нови предизвикателства. Формиране на здравни и хигиенни навици.

Вече сте участник? Влизане

bottom of page