top of page

Светът около мен – откривам, зная и играя

Стефка Хаджийска Клас - 3 Брой часове - 58 Чрез забавни игри, игри на открито и в музея; чрез изработване на карти, проекти, предмети, учениците по забавен начин да разширяват и затвърдяват знанията за света и да придобиват умения за общуване, изследователска работа в екип, съзнание за отговорност и опазване на природата и ценното в бита и отношенията между хората.

Вече сте участник? Влизане

bottom of page