top of page

Магията на изкуството

Росица Митева Клас - 3 Брой часове - 58 Изграждане и възпитаване на естетически вкус и интерес към всички форми на изкуството и предоставяне на възможности за художествено и личностно израстване.

Вече сте участник? Влизане

bottom of page