top of page

Спорт и забавни игри

Теодора Върбанова Клас - 3 Брой часове - 58 Развива двигателни умения и качества у децата. Учи на такт и ритъм при работа с музикален съпровод. Изгражда дисциплина и работа в екип и водене на здравословен начин на живот.

Вече сте участник? Влизане

bottom of page