top of page

Детска академия за добри отношения

Валя Савова Клас - 3 Брой часове - 58 Възпитаване на учениците как да се държат в обществото. Упражняване на правила за поведение в различни социални ситуации.

Вече сте участник? Влизане

bottom of page